Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Opvoedkring SBO

OPVOEDKRING SAMEN BIJBELS OPVOEDEN
In onze gemeente is een aantal opvoedkringen actief, zodat moeders elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en samen na kunnen denken over Bijbels opvoeden. Wat zegt Gods Woord over het opvoeden van onze kinderen en hoe kunnen we dit toepassen in de praktijk. Het is de bedoeling  de bijeenkomsten eenvoudig te houden en vooral ook gezellig, om zo elkaar tot steun te zijn in de mooie dingen die het opvoeden met zich meebrengt maar ook als er moeilijkheden of uitdagingen zijn.

Op dit moment zijn er zijn vier kringen die een keer in de vier tot zes weken bij elkaar komen bij een van de moeders thuis op een ochtend of avond. De grootte van de kringen varieert van vier tot acht personen.
Er wordt geopend met Bijbellezen en gebed en er wordt een boek als leidraad gebruikt. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ervaringen en vragen. Een van de moeders zal eindigen met gebed of een gedicht.

Het nieuwe seizoen wordt in september gestart met een high tea voor alle moeders van de opvoedkringen en de moeders die interesse hebben om deel te gaan nemen.
Eén tot twee keer per jaar wordt er een thema-avond georganiseerd voor de hele gemeente,

Voor informatie of opgeven voor de opvoedkring kunt u contact opnemen met:
Linda de Wolf
Email: adenlindadewolf@gmail.com
Telefoon: 06-19536419
Marloes van der Hoeven
Email: jmvdhoeven@kpnmail.nl
Telefoon: 06-10762108

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Amen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024