Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenkring "De Kandelaar"

Met ingang van het winterseizoen 2021-2022 wordt de sinds 1993 bestaande vrouwenvereniging “De Kandelaar” voortgezet als vrouwenkring “De Kandelaar”. Het doel van de vrouwenkring is: samenkomen rondom Gods Woord en de onderlinge band binnen de gemeente verstevigen. De leiding van de vrouwenkring en de organisatie van de kringavonden berust bij:

Leiding

 

Anja van Zweden

Email: anjavanz@gmail.com

Marie-José de Dreu

Elly Pieper

HANNEKE VAN DER POEL

Kringavonden
Alle vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom op de kringavonden van de vrouwenkring. Van september t/m mei komen we een keer per maand bij elkaar. We beginnen de avond met het lezen van een Bijbelgedeelte en de bezinning hierop. De verdere invulling van de avonden kan variëren. Er is bijvoorbeeld soms een spreker, een onderwerp, een creatieve activiteit. Het meeleven met de gemeente in lief en in leed heeft een vaste plaats op de kringavonden.

Bezoekjes
Bij bijzonderheden brengen de vrouwen van de vrouwenkring een bezoek aan de gemeenteleden. Bezoeken worden gebracht bij geboorte, verjaardagen van gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn geworden, (langdurig) zieken of eenzamen. Bij huwelijksjubilea leven we mee met een kaartje. Wanneer er een gemeentelid is overleden, sturen we een kaartje en brengen we enkele weken na het overlijden een bezoek aan degene die achterblijft. Dit doen wij altijd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost 25 Euro per seizoen. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL 56 RBRB 0706 3927 95 t.n.v. J. van Zweden - Koeman.

Van harte welkom
Kom gerust eens zomaar langs om kennis te maken! Of neem vrijblijvend contact op met één van de leidinggevenden, wanneer je vragen hebt of iets meer wilt weten.

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer.)

  • © hersteld hervormde kerk 2024