Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Catechisatie

Gedurende het winterseizoen wordt catechisatie gegeven in Kruiningen en in Goes. De catechese zullen in Kruiningen door de dominee en in Goes door de pastoraal werker Victor van der Meer gegeven worden.

Catechisatie is de overdracht van de geloofsleer, zodat de jongeren de taal van de Schrift en Belijdenis beter gaan verstaan. Vanuit de Reformatie heeft de catechese drie doelen:

1) De jongeren onderwijzen in de geloofsleer en zo dichter bij de Heere Jezus en de kennis van Hem, brengen. Catechisatie is in die zin een geestelijk proces en richt zich op het hart van de jongeren. Om hen voor Christus te gewinnen!
2) De jongeren leren hun Doop en gedoopt-zijn beter te verstaan (begrijpen). Wat zijn dan de beloften die de Heere geeft? En wat vraagt de Heere dan van mij? Het voorrecht van de doop en de verschrikking van het verwerpen daarvan, komen aan de orde.
3) De jongeren helpen om als christen te staan in de maatschappij. Daarom wordt de inhoud van de catechisatie ook concreet en toepasbaar gemaakt in het dagelijks leven. Wat kunnen we er vandaag, morgen, thuis en op school mee.
4) We kunnen hieraan toevoegen dat de catechese voorbereidt op het doen van Belijdenis van het Geloof (al die jaren) en de toegang tot het Heilig Avondmaal. In het deelnemen aan het Heilig Avondmaal mag je belijden dat de beloften van de Heere in de Doop aan jou gedaan, werkelijkheid zijn geworden.

In Handelingen 4 bidt de gemeente voor haar voorgangers en wordt de gehele gemeente vervuld met de Heilige Geest en spreken vrijmoedig over God. Dat is onze wens en bede voor de catechese, voor de jongeren van de gemeente en voor ons allen.

Inhoud
De catechese krijgt vanaf 2019-2020 een ietwat andere insteek. Uitgangspunt is datgene wat de Heidelbergse Catechismus ons aanreikt over de thema’s Geloof, Gebod en Gebed. Die 3 thema’s zullen elk 1 jaar centraal staan. Dus in 2019-2020 Geloof, in 2020-2021 Gebod en in 2021-2022 Gebed. De jongste groep (12-13-14 jaar) krijgt de basis, de oudere groep (15-16-17) de verdieping. De ene avond iets meer de geloofsleer, de andere avond de geloofspraktijk en het staan in deze tijd.

Praktisch
De catechisatie wordt gegeven op maandagavond en de indeling van de groepen is als volgt (leeftijden per 1/10/2019):

KRUININGEN:

 • 18:30 uur:     De jongeren van 12-13-14 en 15 jaar uit Kruiningen (wijk 5 en 6)
  • Deze indeling wijkt wat leeftijden iets af (15 jaar ook bij deze groep!)
 • 19:15 uur:     De jongeren van 12-13-14 en 15 jaar van buiten Kruiningen (wijk 2-3-4)
  • Deze indeling wijkt wat leeftijden iets af (15 jaar ook bij deze groep!)
 • 20:15 uur:     De jongeren van 16 en 17 jaar
 • 21:00 uur:     De jongeren van 18 jaar en ouder (Nederlandse Geloofsbelijdenis)

De indeling op naam staat op de site onder “Publicaties”.

In de groep 12-13-14-15 bespreken we het Geloof n.a.v. Zondag 7-19 van de Catechismus.
In de groep 16-17 bespreken we ook het Geloof en maken we een verdiepingsslag.

We werken dit jaar niet meer met een boekje, maar delen per avond de lessen uit en zetten die ook op de site. Je hoeft dus niets te missen.

GOES (WIJK 1)

 • 19:15 uur – 12-13-14 jaar
 • 20:00 uur – 15-16-17 jaar en ouder

Op de website zal onder het kopje AGENDA het huiswerk gezet worden of een link naar het huiswerk.

 

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer.)

 • © hersteld hervormde kerk 2024