Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar wordt er gelegenheid geboden om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Laat iedereen die nog geen belijdenis van het geloof heeft afgelegd (ook ouderen in de gemeente) zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen is ook een beslissing, maar een negatieve. Veelal blijkt dat het volgen van een belijdeniscatechisatie een hulpmiddel is waardoor er meer helderheid komen kan met betrekking tot vragen van persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus en persoonlijke bekering.

Voor wat betreft dag, tijd en plaats verwijzen we u / jou naar de berichtgeving in het kerkblad Hersteld Hervormd Zeeland of zie de agenda op de website .

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer.)

  • © hersteld hervormde kerk 2024