Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogden behartigen de stoffelijke belangen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan: beheer van de pastorie, kerkelijke gebouwen en bezittingen, het verwerven van inkomsten uit collecte en de kerkbalans. Ook het bijhouden van de administratie en de ledenadministratie van de gemeente behoren tot de taken.

De kerkvoogdij bestaat uit de volgende personen:

Kerkvoogdij

 
H. Smal

H. Smal

Functie: Voorzitter
Email: h.smal@hhgkruiningen.nl

 
A.F. van den Berg

A.F. van den Berg

Functie: Secretaris
Email: a.v.d.berg@hhgkruiningen.nl
Email: secretariskvd@hhgkruiningen.nl

 
L. Hoekman

L. Hoekman

Functie: 1e Penningmeester
Email: l.hoekman@hhgkruiningen.nl
Email: penningmeesterkvd@hhgkruiningen.nll

 
 J. Zweemer

J.H. Zweemer

 

Functie: Beeld en geluid, website en Scipio App.
Email: j.zweemer@hhgkruiningen.nl

 
M. Walhout

M. Walhout

 

Functie: Gebouwen / installaties
Email: m.walhout@hhgkruiningen.nl

 
A. Cromwijk

A. Cromwijk

 

Functie: Aciviteitencomité / EHBO en BHV
Email: a.cromwijk@hhgkruiningen.nl

 
Ko Zuidweg

K. Zuidweg

 

Functie: ondersteunende diensten
Email: k.zuidweg@hhgkruiningen.nl

 

Mijn toezeggingen

Collectebonnen

Klik op de afbeelding voor het bestellen van collectebonnen.

 

 

Giften voor de kerkvoogdij kunnen overgmaakt worden op: NL81 RABO 01475.47.431
t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Kruiningen

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024