Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Kinderen met een beperking binnen de gemeente

Kinderen met een beperking binnen de gemeente 
Voor alle kinderen die bij onze gemeente horen, willen we in onze gemeente aandacht hebben. Ook kinderen verdienen (pastorale) aandacht en daarom zijn er de kinderclubs, de buddy’s en de catechisatie. Maar ook voor de zorgenkinderen van de gemeente willen we er graag zijn. Dit kunnen kinderen zijn die naar het speciaal onderwijs of een andere vorm van dagbesteding gaan. Je kunt dus denken aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De gemeente heeft graag een rol in het ondersteunen van gezinnen die een gezinslid met een beperking hebben. 

Contactpersoon en klankbordgroep
Binnen onze gemeente is een contactpersoon voor ouders van kinderen met een beperking. Haar taak is contact te houden met de ouders, met hen mee te leven bij de verjaardag van het kind en tijdens andere belangrijke hoogte- en dieptepunten. Ouders kunnen altijd met vragen bij haar terecht. In samenwerking met de kerkenraad heeft zij oog voor pastorale en andere hulpvragen.

De contactpersoon heeft regelmatig contact met een klankbordgroep van ouders. De klankbordgroep bestaat uit ouders van kinderen met een beperking binnen de gemeente. Zij weten uit ervaring hoe belangrijk het meeleven en de pastorale zorg vanuit de kerkelijke gemeente is. Zij denken mee in de praktische invulling hiervan. Samen met hen zijn de activiteiten binnen de gemeente ook tot stand gekomen. Binnen de klankbordgroep wisselen de leden, zodat iedereen een kans heeft om mee te denken en advies te geven.

Activiteiten
We organiseren ook thema-avonden met betrekking tot dit onderwerp. Soms valt dit samen met een gemeenteavond. De onderwerpen worden aangedragen vanuit de klankbordgroep, maar ook suggesties vanuit de gemeente zijn welkom. De avonden kunnen gevuld worden met een lezing, maar kunnen ook in het licht staan van onderling contact en het delen van ervaringen.
Sinds september 2019 wordt aangepaste catechisatie aangeboden. Hiervoor wordt door de kerkenraad een inventarisatie gemaakt aan het begin van het winterseizoen. Kinderen met een beperking met de leeftijd vanaf 12 jaar kunnen aangemeld worden voor deze catechisatie. Deze catechesegroep is klein, zodat het aan kan sluiten op alle kinderen die hieraan meedoen.
Verder wordt zo mogelijk twee keer per jaar op zondag een aangepaste kerkdienst georganiseerd. Hierin wordt een korte, eenvoudige preek gehouden en er is speciale aandacht voor kinderen met een beperking.

Informatie over georganiseerde avonden over dit onderwerp of over aangepaste kerkdiensten komt in de HHZ. Heeft u vragen of wilt u om een andere reden in contact komen met ons? Neemt u gerust contact op met één van de onderstaande personen.

 

Bestuur

 

Mariët Reinders

Contactpersoon

Email: marietreinders@kliksafe.nl

Annemarie van den Berge

Klankbordgroep

Margriet Boers

Klankbordgroep

Jos en Marie-José de Dreu

Klankbordgroep

Erna Versprille

Klankbordgroep

Alice van Doorn

Klankbordgroep

  • © hersteld hervormde kerk 2024