Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Ichthushulp

Ichthushulp is voor praktische en kortdurende hulp bedoeld.

Het werkt als volgt:
Ichthushulp wordt aangestuurd door 2 contactpersonen uit de gemeente, die deze hulp coördineren. Bij een hulpvraag of vermoeden van hulpvraag kunt u contact opnemen met 1 van deze personen.
Zij komen dan een bezoekje brengen om de hulpvraag te inventariseren en de juiste hulp daarbij te zoeken. Ichthushulp maakt daarbij gebruik van een standaardformulier.
Op dit formulier wordt de hulpvraag geformuleerd en het hulpaanbod qua inhoud en tijd beschreven.

Ichthushulp is voor praktische en kortdurende hulp bedoeld. Het komt echter voor dat u langer ondersteuning nodig hebt, of ondersteuning van een andere aard. Om u op weg te helpen, ziet u hieronder een overzicht van onderwerpen en waar u de juiste hulp kunt vinden. Indien u na het lezen van deze informatie nog twijfelt, of daarnaast toch Ichthushulp nodig hebt, schroom dan niet om te bellen met de contactpersoon van Ichthushulp. U kunt dan samen met de contactpersoon doorspreken wat uw hulpvraag  is en wat u het beste zou helpen.

Wat wordt verstaan onder  Ichthushulp:
- Praktische hulp aan huis denk hierbij aan:
  Boodschappen, eten koken, licht huishoudelijk werk
- Tuinonderhoud
- Eventuele hulp bij verhuizing
- Vervoer naar medische en/of belangrijke afspraak
- Bezoeken zieken en eenzamen

Nog enkele aandachtspunten:
Het is de bedoeling dat we als Ichthushulp aanvullend zijn, naast de professionele hulp en/of mantelzorg. We zullen dan ook altijd uw vraag breder bekijken, om u van de juiste hulp te voorzien of ernaar te verwijzen.

Ichthushulp werkt nauw samen met de diaconie. Dit houdt in dat de diaconie/kerkenraad een beroep kan doen op Ichthushulp en dat Ichthushulp een signaalfunctie heeft  richting de diaconie.

Indien u iemand in uw omgeving kent die ondersteuning nodig heeft, maar geen lid is van de kerk, kunt u ook voor die hulpvraag informeren bij één van de coördinatoren wat de mogelijkheden zijn. Zo willen we een helpende hand zijn binnen de gemeente, als ook buiten de gemeente.

Uw aanvraag wordt alleen bekend bij de diaconie, de contactpersonen Ichthushulp en de vrijwilliger(s) die u komen helpen. Onze procedure is erop ingericht om uw privacy zo veel mogelijk te kunnen garanderen mogelijk te kunnen garanderen

Vrijwilligers:
Ichthushulp wordt verleend door vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zelf aangeven voor welke vrijwillige dienst ze zich beschikbaar stellen, passend bij hun interesse, talenten, gaven en mogelijkheden.

Wilt u helpen om Ichthushulp vorm te geven? Dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger bij een van de contactpersonen. U krijgt dan verdere informatie en een aanmeldformulier.

Hulpvraag:
Heeft u een hulpvraag? Dan kunt zich eveneens aanmelden bij de contactpersoon. Dit kan ook als u een hulpvraag heeft en daarnaast ook vrijwilliger wil worden.

Gegevens contactpersonen:
Fransisca van Blijderveen – van de Pol
0113- 269226 b.g.g 06-11060649

Jeannette Sinke van den Adel
06-22297769

Email: Ichthushulp@hhgkruiningen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024