Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Cursus Dordtse Leerregels

In het afgelopen jaren is in Kruiningen deze cursus Dordtse Leerregels drie keer gegeven. Docent is Hans Reinders. De cursus is iedere keer zeer positief ontvangen door de deelnemers. Enkele reacties: ‘Heel goed om op deze manier de DL te leren kennen, zelf was ik daar nooit aan toe gekomen’; ‘De DL zijn veel ruimer en pastoraler dan ik gedacht had’; ‘Gesprekken tijdens het bespreken van de vragen zijn fijn evenals samen antwoorden vinden en persoonlijke zaken delen’.

De werkwijze is als volgt: Vooraf wordt een lesschema toegestuurd waardoor ieder zich goed kan voorbereiden. De les begint met een Bijbelgedeelte dat aansluit bij het gedeelte van de DL dat aan de orde is. De eerste les wordt ingeleid met een toelichting op de situatie waarin de DL zijn ontstaan. De andere lessen beginnen met een gezamenlijke terugblik en verwerking van wat in de vorige les aan de orde is geweest. Dit gebeurt aan de hand van stellingen. Daarbij wordt ook al wat vooruitgekeken naar wat verder in die les aan de orde komt. Na een korte pauze wordt het thema dat aan de orde is verder uitgediept. Dit gebeurt door in groepjes met elkaar vragen te bespreken die aansluiten op de thuis doorgenomen stof. De vragen kunnen ook thuis al beantwoord worden. Afgesloten wordt met het samen bespreken van overblijvende vragen uit de bespreking in groepjes. Tijdsduur van een cursusavond is ongeveer 2 uur.

Kijk ook eens op de site van www.belijdenis.nu. Daar is ook een app-versie van. Zonder meer een aanrader (vanwege de eenvoudige versie en de bewijsteksten). Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet nodig. De avonden vragen wel enige voorbereiding (lezen van enkele artikelen van de Dordtse Leerregels) en vragen ter voorbereiding.

Voor vragen en voor het aangeven van je interesse kun je terecht bij
Joop Pieper: toerusting@hhgkruiningen.nl of 06-54373067.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024