Dagelijks Woord

Meer over Live-Kerkdienst

Heilige Doop & Heilig Avondmaal

Heilige Doop

De Heilige Doop wordt regelmatig in de gemeente bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. Daarnaast wordt tijdens de doopzitting de rijke betekenis van de Heilige Doop aan de ouders uitgelegd vanuit de Bijbel en het doopformulier: De beloften van de drieënige God, bezegeld in de Heilige Doop en de roeping van de dopeling. In verband daarmee wordt ook gesproken over de verantwoordelijkheid die op de ouders rust met betrekking tot de opvoeding van hun kind.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar in de gemeente gehouden. Het Heilig Avondmaal is door de Heere Jezus Christus ingesteld om het oprechte geloof te versterken en er het geestelijke leven van de gelovigen mee te voeden. Het heilig Avondmaal is niet alleen voor hen die tot de (volle) zekerheid van het geloof zijn gekomen, maar juist ook voor de zwakke en bestreden kinderen van God. Wie belijdenis des geloofs mag afleggen, ontvangt van de kerkenraad toegang tot de sacramenten, Doop en Avondmaal.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024