Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Crèche 4+

De crèche 4+ bestaat sinds oktober 2018. Het is bedoeld als overbrugging van de crèche naar het meegaan naar de kerk. Het wordt gehouden tijdens elke morgendienst, met uitzondering van de Avondmaalszondagen en de zomervakantie. De kinderen kunnen voor de dienst bij de crèche 4+ gebracht worden.
De crèche 4+ is voor kinderen vanaf 3,5 jaar oud tot eind groep 3.
Op de crèche 4+ wordt elke les uitleg gegeven over een onderdeel van de kerkdienst. Ook wennen we alvast aan bepaalde onderdelen van de kerkdienst zoals voorbede, collecte, enz. De kinderen leren op de crèche 4+ elke twee weken een nieuwe psalm aan en regelmatig een korte Bijbeltekst. We oefenen elke les met de 10 geboden op rijm of het lied over de 10 geboden.
Elke week horen de kinderen een Bijbelverhaal. Hierbij maken we gebruik van de methode van Onze Hervormde Zondagsschool (OHZ). De kinderen krijgen een verwerkingsboekje van deze methode. Dit verwerkingsboekje is voor thuis en hoeft niet meegenomen te worden naar de crèche 4+. Het verwerkingsboekje is bedoeld om thuis samen terug te kijken naar de les. In het verwerkingsboekje is te lezen welke psalm is aangeleerd (zodat deze ook thuis geoefend kan worden). Verder staan in het verwerkingsboekje een korte samenvatting van het verhaal en een aantal gespreksvragen. Ook staat er een kleurplaat of andere verwerking in die het kind thuis kan maken.
Indien u nog vragen heeft over de crèche 4+ kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren:

Coördinatoren

 

Denise Zweedijk

Functie: Juffrouw
Email: denise_sinke@hotmail.com

Christa Slingerland

Functie: Juffrouw
Email: christaslingerland@gmail.com

Nannie Zandee

Functie: Juffrouw
Email: nan1985@live.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024