Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Huwelijk

We zijn als kerkenraad blij wanneer (jonge) mensen hun huwelijk willen laten bevestigen in de kerkelijke gemeente en de zegen van de Heere willen vragen in een kerkdienst op hun trouwdag. Om één en ander in goede banen te leiden, is het belangrijk om op grond van onderstaande informatie te handelen.

Huwelijksdag plannen
Een huwelijksdag plannen begint natuurlijk bij het elkaar ‘ja’ zeggen en trouw beloven voor het aangezicht van God, lang voordat het werkelijk tot een trouwdag komt.
Wanneer de trouwdag gepland gaat worden is het goed om:
1. Zo vroeg mogelijk de scriba van de kerkenraad door middel van een mail of brief op de hoogte te  brengen van jullie voorgenomen besluit. Hij zal een tweetal documenten naar jullie mailen. Het betreft een brief met een aantal ‘spelregels’ en aandachtspunten en een aanmeldingsformulier voor het huwelijk en de bevestiging daarvan en het vastleggen in onze ledenadministratie.
2. Tevens is het van belang ook de dominee zo snel mogelijk te vragen of hij de dienst zou willen leiden. Uitgangspunt is, dat huwelijksdiensten in het eigen kerkgebouw van de gemeente plaatsvinden (concreet: in Kruiningen of Krabbendijke) en niet op trouwlocaties of in kerkgebouwen elders.
3. De kerkenraad zal de aanvraag van de huwelijksbevestiging bespreken in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering en al dan niet instemmen met de aanvraag. Pas daarna kunnen definitieve afspraken worden gemaakt!

Huwelijksgesprek & - voorbereiding
Nadat alle data en tijden vastgesteld zijn (ook in overleg met de kosters de beschikbaarheid van het gebouw en een organist), vindt er 6-8 weken van tevoren een Huwelijksgesprek met de dominee plaats. Voor dat trouwgesprek worden jullie beiden gevraagd een boekje te lezen (verplicht). Dat boekje kan je bij de dominee opvragen. Doe dat tijdig! Tevens vraagt hij een aantal (persoonlijke) vragen – die jullie worden aangereikt – te beantwoorden om de dienst en het gesprek goed voor te bereiden.

Voor alle helderheid: de kerk mag niet versierd worden met bloemen, lintjes of wat dies meer zij. Eventuele extra liederen die je wilt laten zingen, krijgen een plaats voor of na de dienst. Alle andere vragen en nog niet genoemde wensen graag in nauw overleg.

Kerkelijke papieren
Wanneer één van jullie of jullie beiden geen belijdend lid of dooplid van onze gemeente is / zijn, moeten ook de kerkelijke papieren tijdig worden ingeleverd. Voor nieuwe leden van buiten de gemeente geldt de Overkomstprocedure, die ook op de website te vinden is. Houdt hiermee ook rekening in de planning. Als regel geldt, dat eerst de Overkomstkring wordt gevolgd en daarna het huwelijk wordt bevestigd.

Huwelijkscatechese
In de gemeente wordt 1 keer per 2 jaar een huwelijkscatechese aangeboden voor stellen die net zijn getrouwd of willen gaan trouwen op korte termijn. Ieder stel wat in de gemeente het huwelijk laat bevestigen, wordt geacht hieraan mee te doen. Het betreft een vijftal avonden. Jullie worden daarvoor uitgenodigd. De huwelijkscatechese wordt zoveel mogelijk NA of VOOR het winterseizoen gepland.

COVID 19
In deze situatie krijgen jullie te maken met allerlei beperkingen. We zullen in goed overleg moeten kijken naar de aantallen kerkbezoekers, het dragen van mondkapjes enz. De dominee heeft een zogenaamd contactberoep, dus hij mag na desinfecteren maatregelen, dichtbij komen, bijvoorbeeld bij de zegen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024