Dagelijks Woord

Meer over Collectebonnen

Collectebonnen

Collectebonnen zijn (per kaart € 18,00) te bestellen door overschrijving van het gewenste bedrag op het bankrekeningnummer NL81 RABO 0147 547 431 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Kruiningen onder vermelding van “collectebonnen, uw naam en zo nodig uw woonplaats en adres”.

Na ontvangst en verwerking van de betaling wordt de bestelling als regel de eerstvolgende zondag via de koster verspreid. Als u de bonnen op zondag wilt ontvangen verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag te bestellen.
Standaard worden de bonnen op zondag uitgereikt.
In voorkomende gevallen kunt u uw bestelling ook telefonisch of per e-mail plaatsen.

Voor informatie:
Leen van Zweden, tel 0113-502514,
e-mail: secretariskvd@hhgkruiningen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2023