Meer over Collectebonnen

Collectebonnen

Collectebonnen zijn (per kaart € 18,00) te bestellen door overschrijving van het gewenste bedrag op het bankrekeningnummer NL81 RABO 0147 547 431 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Kruiningen onder vermelding van “collectebonnen, uw naam en zo nodig uw woonplaats en adres”.
Informatie voor Goes:
Johan Hoekman, tel. 0113-312433,
e-mail: collectebonnen@hhgkruiningen.nl.

Informatie  voor Kruiningen:
Leen van Zweden, tel 0113-502514,
e-mail: collectebonnen@hhgkruiningen.nl.

Na ontvangst en verwerking van de betaling wordt de bestelling als regel de eerstvolgende zondag via de koster verspreid. Het is van belang er rekening mee te houden dat de verwerking per bank enkele werkdagen duurt. Als u de bonnen op zondag wilt ontvangen verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag te bestellen. In voorkomende gevallen kunt u uw bestelling ook telefonisch of per e-mail plaatsen. Standaard worden de bonnen op zondag in Kruiningen uitgereikt. Wilt u uw bonnen in Goes ontvangen? Benoem dat dan expliciet bij uw bestelling!

  • © hersteld hervormde kerk 2020