Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Ouderlingen
Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor, met vorming en toerusting, dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

De ouderlingen samen vormen het consistorie. Zij vergaderen 1 keer per 2 maanden met elkaar en bespreken met name de pastorale zaken van de gemeente, de herderlijke zorg en zaken met betrekking tot het opzicht over de gemeente.

Huisbezoek
De jaarlijkse huisbezoeken worden door uw ouderlingen met de diakenen afgelegd. Het is belangrijk dat ook de kinderen / jongeren op die avond aanwezig zijn en hun inbreng hebben tijdens het huisbezoek. Naast het meeleven met het wel en wee van personen en gezinnen in de gemeente is het huisbezoek vooral bedoeld om met elkaar te spreken over datgene wat Gods Woord en de prediking daaruit tot stand brengt in het denken en willen en in het hart en leven van de leden van de gemeente, zowel bij jong als oud. Met name willen de ouderlingen en diakenen zorg besteden aan en hulp bieden bij vragen over wedergeboorte, geloof en bekering.

COVID 19
Wanneer u geen pastoraal bezoek wenst als gevolg van de maatregelen, proberen we in ieder geval telefonisch contact te houden. Bij fysiek bezoek komen we liefst alleen. Eventueel spreken we af in de kerk, waar we afstand kunnen bewaren. We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt en vragen daarom altijd om toestemming om te komen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024