Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Mededelingen tijdens de dienst

Bij het begin van iedere kerkdienst worden mededelingen voorgelezen namens de kerkenraad. We proberen de mededelingen zo kort mogelijk te houden en zoeken ook naar wegen om de informatie op een andere wijze bij de gemeente te brengen.

Let u bij het indienen van een voorbede, dankzegging of mededeling op het volgende:

Voorbeden / dankzegging
1. Verzoeken om voorbede en dankzegging liefst voor vrijdag doorgeven aan mededelingen@hhgkruiningen.nl. Bijzondere situaties via de dominee en/of de wijkouderling kunnen natuurlijk op het laatste moment. Het  e-mailadres van de dominee is: dominee@hhgkruiningen.nl of stuur de dominee een bericht via de WhatsApp.

2. Geeft u bij uw verzoek aan welke informatie belangrijk is (als achtergrond informatie, dat is fijn voor wanneer een gastpredikant voorgaat) , welke informatie wel en welke vooral niet genoemd moet worden. Deel het bericht a.u.b. ook met de wijkouderling i.v.m. pastorale zorg.

Activiteiten aanmelden
3. Activiteiten worden zodra ze bekend zijn, vermeld op de website. U kunt deze aanleveren bij het secretariaat van de kerkenraad:
secretariaatkerkenraad@hhgkruiningen.nl.

4, Nadere mededelingen over activiteiten in de gemeente moeten tijdig doorgegeven worden aan secretariaatkerkenraad@hhgkruiningen.nl, uiterlijk donderdagavond in de week voor het verschijnen van Hersteld Hervormd Zeeland (de HHZ). De HHZ verschijnt doorgaans om de twee weken. Alleen rondom de jaarwisseling en de zomervakantie is dit driewekelijks.

5. Tijdens de zondagse mededelingen voorafgaand aan de dienst worden activiteiten enkel benoemd als herinnering, zonder nadere toelichting. De vermelding op de website en in HHZ geeft verder voldoende informatie. Activiteiten die wekelijks terugkomen worden niet altijd meer vermeld.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024