Dagelijks Woord

Meer over Zending en Evangelisatie

Zending en Evangelisatie

Plaatselijke Zendingscommissie ‘De Zaaijer’

De in 2013 opgerichte zendingscommissie heeft als doel de zending die bedreven wordt vanuit de Hersteld Hervormde Kerk dicht bij de gemeente te brengen. Vanuit onze kerk wordt er zending bedreven in Suriname en Malawi. De commissie vergadert zo’n 5 keer per jaar. 

De plaatselijke zendingscommissie stelt zich het volgende ten doel;
- Bevordering van bewustwording en de betrokkenheid van de leden van de gemeente op het zendingswerk.
- Tevens het ontplooien van activiteiten om fondsen te genereren t.b.v. het zendingswerk.
- Daarbij ook bij uitzending van zendingswerkers vanuit de gemeente: het geven van ondersteuning en het onderhouden van contact tussen zendingswerker en gemeente.

Om dit te bewerkstelligen organiseert de zendingscommissie individuele en gezamenlijke activiteiten die geld opbrengen voor de zending.

Het is ons hartelijk verlangen dat ook in onze gemeente liefde voor het zendingswerk gevonden mag worden of ontstaan zal. Niet als doel op zich, maar omdat het bij zending gaat om de uitbreiding van het Koninkrijk van God, om het behoud van mensenzielen en ten diepste om de eer en de verheerlijking van Zijn grote Naam! 

De contactgegevens van het bestuur kunt u vinden op de website onder Contact of klik HIER.

 

 

Giften voor de zending en evangelisatie kunnen overgmaakt worden op:
NL21 RABO 01239.60.282
t.n.v. Zendingscommissie Herst. Herv. Gem. Kruiningen

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024