Dagelijks Woord

Meer over Contact

Gebouw

De Hersteld Hervormde Gemeente Kruiningen

De Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen heeft een streekfunctie voor de regio Zuid Beveland. Vanaf 1970 werden er samenkomsten gehouden in het Dorpshuis te Waarde onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de evangelisatie. Deze Hervormd-Gereformeerde Evangelisatie te Waarde stond in relatie met de landelijke Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Op 1 mei 2004 vormden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk samen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Om Gods wil en om des gewetens wil hebben velen de Nederlandse Hervormde Kerk niet kunnen inwisselen voor de PKN. Zij vormen nu de Hersteld Hervormde Kerk en zijn als zodanig sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de oude Nederlandse Hervormde Kerk. Zij heeft namelijk dezelfde belijdenisgeschriften die het fundament vormden van de Nederlandse Hervormde Kerk en ze voegt zich naar dezelfde Hervormde Kerkorde die van kracht was in de Nederlandse Hervormde Kerk. In december 2004 is de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen geïnstitueerd door de classis Zuid-West in de Hersteld Hervormde Kerk.

Het kerkgebouw

Net na de Watersnoodramp op 1 feburari 1953 werd de Gereformeerde kerk te Kruiningen vernieuwd. Het kerkgebouw werd in 1954 in gebruik genomen en kreeg de naam ‘Ichthuskerk’. In 1997 werd de Gereformeerde Kerk buiten gebruik gesteld, nadat de Samen-Op-Weg gemeente te Kruiningen uitsluitend gebruik ging maken van de Johanneskerk. De Ichthuskerk werd in 2000 verkocht aan de Hervormd Gereformeerde Evangelisatie Waarde, wat nu de Hersteld Hervormde Gemeente Kruiningen in zijn huidige zetting is.

De Classis

De Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen behoort tot de classis Zuid-West van de Hersteld Hervormde Kerk. De kerkenraad van elke gemeente vaardigt een tweetal leden uit zijn midden af naar de classicale vergaderingen. In de classis wordt over die dingen vergaderd en beslist, die in een kerkenraad en gemeente alleen niet besloten kunnen worden omdat ze van breder belang zijn.

Ichthuskerk

 

Bezoekadres Kruiningen:

Clercqswegje 12

4416 BN

Kruiningen

 

Postbus:

Postbus 13

4416 ZG

Kruiningen

 

Telefoonnummer Kerk:

0113-382921

Direct contact

 

Dominee: dominee@hhgkruiningen.nl

 

Scriba: scriba@hhgkruiningen.nl

 

Koster: koster@hhgkruiningen.nl

 

Webmaster: webmaster@hhgkruiningen.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024